Svanesunds GIFs styrelse

Gäller till årsmötet 2024


Föreningen har en övergripande styrelse, och varje sektion har dessutom en egen styrelse.

Huvudstyrelsen

Ordförande: Magnus Mårtensson

Sekreterare: Erland Josefsson

Kassör: Kenneth Simonsson

Ledamot: Peter Svensson (ordf bordtennissektionen)

Ledamot: Johan Laasonen (ordf cykelsektionen)

Ledamot: Caroline Köhnke (ordf gymnastik- & fitnessektionen)

Ledamot: Magnus Mårtensson (ordf skidor- & orienteringssektionen)


Ersättare: Erland Josefsson (bordtennissektionen)

Ersättare: Elisabet Hedenbergh (cykelsektionen)

Ersättare: Marie Gunnarsson (gymnastik- & fitnessektionen)

Ersättare: Marianne Berntsson (skidor- & orienteringssektionen)


Revisor: Eivor Olsson

Revisorssuppleant: Gunnar Persson


Valberedning: 

Elisabet Hedenbergh, ordförande

Amanda Sembe

Christine Olsson

Morgan Broqvist